İnsan Kaynakları Danışmanlığı

insan kaynakları yönetimi
 Facebook, Google, Zappos ve dünyanın en iyi şirketlerinden birçoğu için en önemli  departman insan kaynaklarıdır. Peki neden? Çünkü asıl önemli olan insandır. Bu nedenle bu uzmanlık programımızda İnsan Kaynaklarına ilişkin tüm süreçler bilgi temeli ve mantığı ile uygulamalı olarak anlatılıp atölye çalışmalarıyla katılımcıların insan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olarak çalıştıkları işlerin gerekliliklerini rahatlıkla yapabilecek seviyeye gelmeleri sağlanmaktadır.


Coworkers Academy ik danışmanlığı ile  müşteri için özel ve gerçekçi sistemler kurar .Bu sistemleri bütünsel yapıda birbirini tamamlayan yapıda da oluşturur . Kısa değil uzun birliktelikler sayesinde bu yapımızı daha güçlendirir ve sizlere önemli katkılar sağlayacak bir sistem kurar . Biz bu sisteme insan kaynakları dönüşümü diyoruz .

 

İk odaklı hizmetlerimiz nelerdir :

 

Organizasyon şemasını oluşturmak ,
İk yönetmeliğinin hazırlanması ( şirket kuralları , )
İşe alım sistemini kurmak ,
İş analizlerini yapmak ,
Görev tanımlarını hazırlamak ,
Oryantasyon programını oluşturmak ,
Çalışan memnuniyet çalışması yapmak ,
Performans yönetim sistemini oluşturmak ,
Ücret ve yan haklar sistemi’nin oluşturulmak ,
Norm kadro çalışmasını yapmak ,
Performans yönetim sisteminin oluşturulmak ,
Ödül ve uyarı sistemi’ni oluşturmak  ,
Eğitim ihtiyaç analizini yaparak , eğitim sistemini kurmak  ,
Kurum kültürünü analizini yaparak  kurum kültürü sistemini oluşturmak ,


İnsan kaynakları danışmanlığının kazandırdıkları: 

İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak ve alanında profesyoneller yetiştirmek artık sizin için daha rahat ve yaratıcı olacak. Bu danışmanlık ile  aşağıdaki içeriklerin tümüne hakim olacaksınız:

Performans Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Kriz yönetimi, Yetenek Yönetimi, Eğitim Geliştirme ve Yönetimi,

İK'da kurumsal iletişim, Personel Seçme ve Yerleştirme, Mülakat Teknikleri, iŞ Analizi ve Uygulamaları.

© 2018 Pin Akademi, Tüm hakları saklıdır. Pin Akademi bir Coworkers academy kuruluşudur.