Kurum İçi Koçluk

kurum içi koçluk
Öncelikle kurum içi koçluk nedir diye konuya başlayalım. Kurum içi koçluk; objektif değerlendirmelerle tanımlanan, çalışana, kurumun entelektüel birikimini kazandırarak iş tatmini yaratmak ve verimliliği artırmak için kullanılan, hızlı sonuç veren bir öğrenme ve gelişme projesidir.

Bu çalışmayla kurum, koçluk becerilerini geliştirdiği yöneticilere:

 • Kişiliği tanıma
 • Değerleri yerleştirme
 • Kurum iş süreçlerinde farkındalık yaratarak kurum kültürünü güçlendirme
 • Çalışan performansını aşırı stres veya fazla rahatlıkta kaybolmadan yönetme
 • Yaratıcılık ve yeni beceriler geliştirme

Kendine ve ekibine kalıcı başarı için katkı sağlama imkânı verecek zemini hazırlar.

Peki faydası nedir? Şimdi bırakalım rakamlar konuşsun:

A-Koçluk için yatırılan her 1 $’ın geri dönüşü (ROI)  7.90 $’dır.

B-Koçluğa yatırımın geri dönüşü (ROI) % 529’dur.

C- Fortune 1000  şirketlerinde koçluk için yapılan  yatırımın geri dönüşü (ROI) maliyetin 5.7 katıdır.

Manchester Inc tarafından Fortune 1000  şirketlerinde çalışan ve koçluk almış 100 yönetici üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucu.

 Yalnızca hizmet içi eğitim alanların verimlilik artışı %22 iken Koçluk desteği ile birlikte hizmet içi eğitim alan  personelin verimlilik artışı %86’ya kadar çıkmaktadır.

(Personnel Management Association tarafından hazırlanan rapor)

Fortune 500 şirketinin %40’ında Üst Düzey Yönetici Koçluğu standart liderlik  gelişim  sürecinde  yer  almaktadır.

Koçluk almayan kişilerde terfi oranı %15 iken koçluk alan kişilerde terfi oranı %40’lara varmaktadır.

Fortune 1000  şirketlerinde çalışan ve koçluk almış 100 yönetici üzerinde yapılan bir araştırmada; bu kurumların

 • Verimliliklerinde,
 • Hizmet ve ürün kalitelerinde,
 • Organizasyon becerilerinde,
 • Müşteri odaklılıklarında ve gelirlerinde

   

  önemli artış kaydettikleri saptanmıştır.

  Bu ve bir çok alanda kurum içi koçluk, şirketinize büyük yarar sağlayacaktır. Kurum içi koçlar tarafından uzun soluklu bir çalışma süreci izlenir. Bununla beraber her detayda koçlar sizlerin yanında olur. Başarı, kâr ve daha mutlu bir hayat için ...

   

 

© 2018 Pin Akademi, Tüm hakları saklıdır. Pin Akademi bir Coworkers academy kuruluşudur.