Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanlığı

kurumsal iletişim ve marka eğitimi
 Pin Akademi de Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanlığı'nın amacı:

Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye yönelik olarak tüm iletişim kanallarının etkin ve çalışır durumda olmasına yönelik faaliyetlerin bütünüdür.

Kurumlar için verimlilik ve markalaşmanın en önemli unsurudur.

Markalaşma ise kuruma kalite, güven ve başarı sağlamaktadır. Stratejik Marka Yönetimi, marka sermayesi oluşturmak,

ölçmek ve yönetmek için gerekli pazarlama program ve faaliyetlerinin tasarlanmasını ve uygulanmasını içerir.

Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanlığı'nın kazandırdıkları:

Bu danışmanlık  çalışılan kuruma  sağladığı teorik altyapıyla kurumsal iletişim ve marka yönetimi alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirecek.

Aynı zamanda uygulamaya yönelik çalışmalarla katılımcılarının iletişim becerilerini geliştirecek  ve günümüz iletişimini, dijital dünyayı yakından tanıyan profesyoneller olmalarını sağlayacaktır.

Güncel örnekler ve başarılı markaların uygulamalarının inceleneceği program, pazarlama alanında çalışanlarının vizyon ve bakış açısını genişletmeyi hedeflemektedir.

 

© 2018 Pin Akademi, Tüm hakları saklıdır. Pin Akademi bir Coworkers academy kuruluşudur.