Performans Yönetimi

performans yönetimi
Performans yönetimi eğitiminin amacı:

"Performanslarını ölçtüm ama hiçbir işe yaramadı." Kimse bu değerlendirmeye inanmıyor. Günümüzde hızla artan insan kaynağı sürecinde bu olguyu doğru açıklamak ve sistematik hale getirmemiz gerekmektedir. Bu eğitim sayesinde; performansın başarıya etkisini somut olarak gözlemlemek, verimli çalışma prensibini performansa yansıtabilmek ve kârlılığa katkı sağlamak gibi temel süreçleri öğreneceksiniz.

Performans yönetimi eğitiminin kazandırdıkları: 

İnsan kaynaklarının tüm süreçlerini sistem dahilinde algılayabileceksiniz. Performans yönetim sisteminin bütüne olan katkısını uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Performans yönetim sistemlerinin tümünü ve aralarındaki farkı öğreneceksiniz.

Performans yönetiminin çalışanlarınıza olan etkisini anlayacaksınız. Performansı doğru uygulayarak ve şirketinizi uygun yöntemlerle yöneterek somut sonuçlar elde edeceksiniz.

Doğru performans yönetiminin doğru eğitim ve kariyer planı yapabilmedeki etkisini anlayabileceksiniz.

© 2018 Pin Akademi, Tüm hakları saklıdır. Pin Akademi bir Coworkers academy kuruluşudur.