Profesyonel Koçluk Eğitimi

profesyonel koçluk eğitimi
Koçluk nedir? İstenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Bu epey açıklayıcı bir bilgi oldu ama bizim için biraz bilimsel kaçtı . 

Bizim için koçluk nedir? Yaşamın ta kendisidir. Daha da derine inersek değişimin yönetimidir. Değişime adapte olmak ve bunu başarmak için gereken içsel gücü bulmaktır. Bu açıdan baktığımızda kişilerin ve insanların kendilerini farklı alanlarda fark etmelerini sağlayan, değişime inanmalarını sağlayan ve bu değişim hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde adım atmalarına yardım eden profesyonel bir süreçtir. 

Koçluk Modülleri :

Zorunlu Eğitim Modülleri

 • Temel Koçluk Eğitimi (Modül 1)
 • Koçluk ile hayallere yatırım (Modül 2)
 • İleri koçluk ile değerlenmiş hayatlar (Modül 3)
 • Sertifikasyon ve değişen bakış açısı (Modül 4)

Bu eğitim ile neler öğrenecek ve farklı yapacaksınız ?

 • Aktif ve derinlemesine dinleme yapabilmek
 • Kişi-konu ayrımı yaparak soruna yaratıcı çözüm bulabilmek.
 • Şekillendirici geri bildirim yapabilmek.
 • Açık uçlu, güçlü soru sorabilmek.
 • Beden dilini okuyabilmek.
 • Etkin beden dili kullanabilmek.
 • Güçlü ve zayıf yönlere yönelik farkındalığını arttırabilmek.
 • Değerlerini ve hedeflerini tespit edebilmek.
 • Liderlik ve motivasyon teorilerini öğrenmek.
 • Zaman yönetimini koçlukla desteklemek.
 • Hedef bazlı planlama yapabilmek.
 • Koçluğun etik kurallarını ve gerçek uygulamalarını öğrenmek.
 • Tüm koçluk yetkinlikleri ve yöntemleri hakkında  öğrenmek.
 • Hedefe yönelik güçlü soru sorabilmek.
 • Kızdırmadan geri bildirim vermek.
 • Koçluk duruşunu sergileyebilmek.

© 2018 Pin Akademi, Tüm hakları saklıdır. Pin Akademi bir Coworkers academy kuruluşudur.