Yönetim Danışmanlığı


‘’ Başkalarını yöneten insan herşey ‘den önce kendisinin ustası olmalıdır ‘’ . Robert Burton ; usta bir yönetme tarzı’nın önce kendisini yönetmek gerektiğini söylemiştir . Bu durum son zamanlar da hiç olmadığı kadar önem arz etmektedir . 

 Günümüzde değişime adapte olmak , doğru karar vermek ve  ayakta durabilmek hiç olmadığı kadar daha zor olmaya başlamıştır . Şirketler iş dünyasının gerekliliklerini okuyarak doğru zamanda doğru adımlarla gelişmeli ve değişmelidir. Kurumlar ; Bu değişim süreci için yeni bakış açıları ile beraber yeni değerler yaratmalıdır . Organizasyon yeniden yapılandırılmalı ve günün koşullarına, şirketin durumuna göre doğru okumalarla etkili adımlar atılmalıdır. Şirketin yönetim anlayışı , bu yönetim anlayışını uygulayacak olan şirket çalışanları ve organizasyonu yönetme şekli en önemli konuların başında gelmektedir . 

 Yönetim Danışmanlığı, şirketin uzun vadeli stratejik planlarının çıkarılmasından kurum değerlerinin tüm çalışanlar tarafından müşterilere hissettirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir süreçtir.

 

Pin Akademi'de Yönetim Danışmanlığı 

 

Pin Akademi de yönetim danışmanlık sürecinin 4 önemli süreci bulunmaktadır . Türkiye’nin çukurova bölgesinde en büyük şirketi olan coworkers , uluslararası şirketlere verdiği hizmetlerle en üst düzeyde mutluluğu ön plana çıkarmıştır .İsterseniz bu 4 adımı size kısaca anlatalım ;

 

1. Kurum üst düzey yöneticiler / Ceo ya da yönetim kurulu başkanı veya kurulu ile şirketin yapısal ihtiyaç analizi’nin yapılması . ( Kurumumuz bu analiz sürecini profesyonel assesment şirketleri ile yapmaktadır . Aynı zaman da koçluk görüşmeleri ile desteklemektedir )
 
2. Üst düzey yöneticilerle / Ceo ya da yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu ile oluşturulacak yeni vizyon, strateji ve planlar. Ardından bu planları gerçekleştirmek için bugün etkili olacak yeni organizasyon yapısının oluşturulması. Yönetim anlayışı ve işleyişin yeniden tasarımlanması.
 
3. Verimli ve etkili iş ortamının oluşturulmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin kurulması ve yeniden yapılandırılması. Performans sistemi ve etkili insan yönetimi modelinin oturtulması. Gerekli süreç iyileştirmelerinin yapılması. İnsan kaynağı değişikliklerinin yapılması. Yetkinlik havuzu ve her pozisyondan beklenen yetkinlik kriterlerinin çıkarılması.
 
4. Şirketin kar, büyüme ve verimliliğini arttıracak süreç iyileştirmelerine odaklanarak ihtiyaç duyulan departmanlara veya tüm şirkete eğitim/danışmanlık verilmesi.

 

Pin Akademi Yönetim Danışmanlığı Kurumunuza Neler Sağlar?

 

Şirketinizin uzun vadede nereye gitmesini istediğinize karar verirsiniz.
Oluşturulan vizyona uygun bir organizasyon yapısına sahip olursunuz .
Sıkışmış ilerlemeyen ve profesyonel olmayan yönetimden dinamik, yenilikçi ve şeffaf yönetim anlayışına geçersiniz.
Performansa dayalı verimlilik anlayışı ile çalışırsınız.
Verimlilik, büyüme ve kar merkezli bir yönetim anlayışına hakim olursunuz.
İnovasyon, süreç iyileştirmeleri kurum kültürü haline gelir.
Şirket hem daha karlı hemde daha verimli çalışır.
İnsan kaynağını etkili bir şekilde yönetir ve liderlik edersiniz.
Liderlik kurumun kültürüne yerleşir.
Markanız yeniden yapılanır ve kurum iletişimi etkili hale gelir.
Şirketiniz patron şirketi olmaktan çıkar ve kendi kendine liderlik edebilecek seviyeye gelir.
İkinci, üçüncü kuşaklar şirkete doğru adapte edilir.
Değerli insan kaynağı şirketin yeni modeline adapte edilir.
Takım ruhu oluşturulur.
Şirketin değerleri her kademede yaşar.
Şirket öğrenen ve kendini geliştiren bir yapı haline gelir.

 

Yönetim Danışmanlığı Sürecindeki Alanlarımız 

 

Koçluk Hizmetleri 
Danışmanlık Hizmetleri
Soft Skills Eğitimler
Liderlik Hizmetleri
Strateji Oluşturma
İnovasyon Toplantıları
Takım Oluşturma Toplantıları
Yönetim Toplantıları
Süreç iyileştirmeleri
İK danışmanlıkları
Performans Sistemleri
Marka Yapılanması Hizmetleri
Kar ve Verimlilik İyileştirme Hizmetleri

 

 Yönetim Danışmanlığı Sürecimiz Nasıl İşler? 

 

1. Şirket okuması yapılır. Analiz çıkarılır.

2. Değişim sunumu yapılır ve üst yönetimden onay alınır.

3. Proje hayata geçirilir ve ara raporlamalar ile üst yönetime bilgilendirme yapılır.

4. Proje sonlandırılır.

 

 

© 2018 Pin Akademi, Tüm hakları saklıdır. Pin Akademi bir Coworkers academy kuruluşudur.